SPRZEDAŻ, OSOBY FIZYCZNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest firma:

JakSen

Barbara Pociecha Zdebska

Cichawka33, 32-740 Łapanów.

Osobą reprezentującą firmę jest Barbara Pociecha

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy sprzedaży naszych produktów oraz spełnienie naszych obowiązków wobec organów podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art.6.ust.1 punkt b oraz punkt c RODO.

Firma Jaksen przekazuje Państwa dane osobowe w przypadku zakupów naszych produktów przez sklep internetowy do operatorów płatniczych:

Dotpay Sp. z o.o. oraz PayPro S.A.

Dane mogą być udostępnione organom podatkowym.

Okres przechowywania danych osobowych wynosi pięć lat z godnie z ustawą o rachunkowości, art.74 ust.1,2.

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

    • uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich.

    • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.

    • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych.

    • otrzymania swoich danych osobowych, które są przetwarzane, oraz

    • żądania aby dane, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, zostały przekazane innemu Administratorowi.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z podanym powyżej celem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy sprzedaży.